Van veel leningen is bekend dat ze zeer streng papierwerk hebben. Hoewel het belangrijk is om inkomen en werkgelegenheid documentaties te verstrekken, worden enkelen ontmoedigd omdat er gewoon geen manier is waarop ze sommige van deze papieren in handen kunnen krijgen.

Er zijn eigenlijk leningen die geen of veel documentatie vereisen, afhankelijk van de geldschieter. Deze worden genoemd No Doc of Low Doc Loan. Niet vaak kun je geld lenen zonder bkr en zonder documenten, dus zorg dat je goed voorbereid bent. 

Geschikt voor wie?

Er zijn mensen die het moeilijk hebben om in aanmerking te komen voor een financieel product, omdat ze bepaalde documenten niet kunnen overleggen. Door fluctuerende inkomsten, zoals commissie-gebaseerde salarissen of zelfstandigen, kan het verifiëren van deze inkomens moeilijk zijn.Vaak ga je hierbij een kleine lening afsluiten zonder bkr, om zo eenvoudig aan je geld te komen. 

Soms wordt dit leningproduct ook aangeboden aan begunstigden die blijk hebben gegeven van consistentie in hun betalingen en een sterke kredietwaardigheid hebben.

Omdat de essentiële documenten die nodig zijn voor inkomensverificatie ontbreken, wordt kredietnemers gevraagd een grotere aanbetaling te doen. En terwijl dit type lening gemakkelijker te kwalificeren is, kunnen de rentevoeten hoger zijn in vergelijking met de conventionele tegenhangers.

Ongedocumenteerde lening

Lening producten die geen bewijs van het inkomen van een aanvrager vereisen worden beschouwd als No Doc Leningen. En omdat ze niet de vereiste om verificaties over de activa van de kredietnemer en het vermogen om terug te betalen, kunnen ze vallen onder de niet-gekwalificeerde hypothecaire lening categorie.

Hoewel er residentiële leningen van dergelijke aard zijn, worden No Doc Leningen meestal gebruikt om zakelijke uitgaven te dekken of voor vastgoedbeleggingen.

Tussen No Doc en Low Doc Leningen, zal de eerste een hogere rente en een grotere aanbetaling naast andere vergoedingen. De rente kan heel goed dalen tussen 2% en 6% per maand. Dit komt omdat de goedkeuring van de lening alleen gebaseerd is op een verklaring dat de lener het zich kan veroorloven om de betalingen te doen zonder substantieel bewijs om de claim te ondersteunen.

Lening met weinig documentatie

Low Doc Leningen vallen nog steeds onder de niet-conforme leningen. Dit komt omdat, ook al is er een beetje documentatie verstrekt, het niet voldoet aan de minimumeisen die de National Consumer Credit Protection Act stelt.

Deze lening is bedoeld om zelfstandigen aan een lening te helpen. Omdat zelfstandige kredietnemers geen belastingaangiften als bewijs van inkomen hoeven te overleggen, kunnen zij elk ander bewijs van hun inkomen overleggen. Dit kan zijn in de vorm van bankafschriften, accountantsverklaringen of verklaringen van bedrijfsactiviteiten.

Waarom zijn deze leningen ontstaan?

Toen de recente Amerikaanse huizenbubbel barstte, probeerde de regering de schade te beperken door nieuwe regels op te stellen die vervolgens in wetten werden omgezet en hervormingen van de regelgeving doorvoerden.

Deze nieuwe regels verplichtten kredietverstrekkers om over een minimale standaarddocumentatie te beschikken om de inkomens van de leningaanvragers te verifiëren. Op die manier kan worden vastgesteld of de kredietnemer in staat is de lening terug te betalen en of hij zich de lening kan veroorloven.

Wat de nieuwe wetten niet inzagen, was dat er veel mensen zijn die dergelijke documenten niet kunnen overleggen, maar zich de lening heel goed kunnen veroorloven. En omdat er consumenten zijn die behoefte hebben aan een dergelijk leningproduct, hebben kredietverstrekkers niet-conforme leningen ontworpen om hen tegemoet te komen.

No Doc- en Low Doc-leningen zijn niet voor iedereen weggelegd, maar er is wel een bepaalde markt voor. Als je er meer over te weten komt, kan dat je opties verruimen wanneer je op zoek bent naar financiering.

Om meer te weten te komen over dit soort leningen en elk ander type lening, aarzel dan niet om met een kredietverstrekker te spreken. Een leningsprofessional kan u helpen uw financiële situatie te beoordelen en u advies geven, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen.